gallery/55
gallery/57
gallery/57

+371 260 161 84 (info latviešu valodā)

+371 266 747 46 (инфо на русском языке)

gallery/4

Iekšējās kārtības noteikumi

Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli un pamatojoties uz valstī pieņemtajiem ierobežojumiem, SC "3B" ir izstrādājis pielikumu Iekšējās kārtības noteikumiem, kas ir saistoši visiem sporta centru apmeklētājiem. Pielikums “Saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanu tiek noteikts” ir pieņemts 13.05.2020  un stājās spēkā no 14.05.2020, uz nenoteiktu laiku.

 

Saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanu tiek noteikts

 

1. Atrodoties sporta centra telpās apmeklētāja pienākums ir:

 

1.1. Ievērot 2 metru distanci.

 

1.2.Dezinficēt sporta centra inventāru, tai skaitā, trenažierus un skapīšus ģērbtuvēs, pirms un pēc to lietošanas.

 

1.3. Stingri ievērot roku higiēnas prasības.

 

1.4. Neapmeklēt sporta centra telpas, ja ir novērojamas saslimšanas pazīmes.

 

1.5. Grupu nodarbību zālēs stingri ievērot marķējumus uz grīdas. Uzsākot treniņu, grupu nodarbību apmeklētājs ieņem atzīmēto vietu, nepieciešamības gadījumā treneris var mainīt apmeklētāju izvietojumu, ievērojot fiziskās distances ierobežojumus.

 

2. Sporta centra telpās nav atļauts:

 

2.1. Uzturēties ģērbtuvēs ilgāk par 15 minūtēm.

 

2.2. Uzturēties dušas telpā ilgāk par 15 minūtēm.

 

2.3. Uzturēties sporta centra telpās ilgāk par 3 secīgām stundām.

 

3. Citi noteikumi:

 

3.1. Lai apmeklētu sporta centru, Jums nepieciešams iepriekš rezervēt vietu.

 

3.2. Uz nenoteiktu laika posmu aicinām sporta centra telpas apmeklēt tikai treniņa ietvaros. Visas nepieciešamas formalitātes var tikt atrisinātas attālināti, sazinoties ar sporta centru raksti: KONTAKTI


3.3. Ja sporta centra telpās nav iespējams ievērot 2 metru distanci, izvairoties no drūzmēšanās, sporta centra administrācijai ir tiesības lūgt Jūs uzgaidīt un/vai pamest centra telpas.

 

3.4. Sporta centra telpās ir aizliegts ēst līdzi paņemtu pārtiku.

 

3.5. SC "3B" ir tiesības mainīt centra darba laiku, cenrādi, dienas kārtību, kā arī citas ar centru saistītās lietas.

 

3.6. Drošības apsvērumu dēļ centrs ir aprīkots ar video novērošanas sistēmu.

 

3.7. Sporta centrā pazaudētās un atrastās mantas tiek glabātas centra administrācijā 14 dienas.

 

3.8. Nav ieteicams izmantot mobilos tālruņus nodarbību laikā.

 

3.9. Sporta centrs "3B" nav atbildīgs par klientu personīgajām mantām. Centrs nav atbildīgs par slimībām vai negadījumiem, kas radušies paša klienta darbības vai nepārvaramu apstākļu rezultātā.