MMA (apmaksa)

Jauktā Cīņas Māksla

Spēkā no 2022.gada 1. maija

TreniņiApmaksaNoteikumi
Pirmā iepazīšanās nodarbība (grupās)7€Visās vecuma grupās. Apmaksa pirms treniņa sākuma.
Grupā60€/mēnesīBiedra naudas mēneša maksa tiek katra mēneša pirmajā dienā.
Vienreizējs nodarbības apmeklējums (grupā)15€Apmaksa pirms treniņa sākuma.
Individuālā nodarbība ar treneri30€/stundāStundā = 60 min. Apmaksa pirms treniņa sākuma.